Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

In memoriam Jan van de Geer

Jan werd in 1997 benoemd tot kerkmeester van de H. Catharinaparochie te Papenhoven-Grevenbicht en werd penningmeester. Kort daarop werd hij tevens belast met de financiële afhandeling van het Rectoraat van de HH. Petrus en Paulus in Schipperskerk. 

Hij vervulde zijn militaire dienst als administrateur en bleef zijn verdere loopbaan bij de Opel dealer: eerst Göttgens en tot slot Heckert.
Parallel met het opgroeien van zijn kinderen was hij achtereenvolgens penningmeester van Peuterspeelzaal Jut en Jol en het R.K. Schoolbestuur in Grevenbicht. Tot afgelopen week was hij dit ook voor de Vincentiusvereniging In Geleen en het Jongerenpastoraat CAP in Born. Tussendoor deed hij o.a. de financiën Bor4us en andere. Rini zou zeggen Jan is niet met pensioen, hij werkt gewoon op zijn kantoor.
Als men een beroep op hem deed, kon hij geen nee zeggen. Waar menskracht was gewenst, kwam Jan als eerste. Hij verzamelde, vervoerde, sorteerde, verkocht en als afsluiter maakte hij de kas op. Mede dank zij Rini stond hun huis altijd open.

In 2013 werd Jan vanzelfsprekend penningmeester van de Parochiefederatie Born en aansluitend tot 1 januari jl. van de nieuwe parochie Maria Moeder van Barmhartigheid.

De parochiefusie en de opzet van de nieuwe administratie waren een kolfje naar zijn hand. Hij was een mens vol humor en het was een waar genoegen om met hem te mogen samenwerken.
Onze parochie is hem veel dank verschuldigd. We dragen de herinnering aan Jan’s warme persoonlijkheid mee in ons hart en wensen Rini, kinderen en kleinkinderen de kracht om verder te leven met de leegte die hij achterlaat. Dat hij moge rusten in God’s vrede.

Namens het parochiebestuur
Pastoor Houwman.

Vrijdag 8 maart was de uitvaartdienst in de H. Catharinakerk in Grevenbicht. 

Plaats een reactie