Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Samen door de Bijbel
3 juli

De Alpha-bijeenkomsten worden ook in 2024 weer gehouden op de 1e woensdag van de maand in het parochiekantoor in Buchten van 12:30 – 15:00 uur.
(3juli, 7 augustus, 4 september, 2 oktober,  6 november en 4 december)

We gaan samen door de Bijbel  met Jeroen Werkhoven.

Het is belangrijk de Bijbel goed te lezen. Maar het is ook goed om dat wat we lezen te overwegen. Zo kunnen we de Bijbel beter leren begrijpen. Het Woord van God verdient respect, en moet worden begrepen en in praktijk gebracht. De Bijbel is een van de vaakst verkeerd geïnterpreteerde boeken ooit geschreven, en de meeste mensen vinden hem erg moeilijk te begrijpen. In de Bijbel staat een lange geschiedenis opgetekend van vele culturen en tijdperken, en het hangt samen met de moderne tijd; hij is vertaald vanuit de oorspronkelijke manuscripten in het Hebreeuws, Grieks en Aramees. Het doel van het bestuderen van de Bijbel is de boodschap begrijpen in de juiste context.

Als je niet weet waar je moet beginnen met het lezen van de Bijbel, of hoe er dingen uit te halen (het toepassen in je leven/in praktijk brengen), kunnen deze bijeenkomsten helpen.

De bijeenkomsten beginnen met een broodmaaltijd, aansluitend leidt Jeroen ons door een of meerdere gedeeltes van de Bijbel en daarna kunnen we samen onze vragen en/of meningen aan hem voorleggen.
Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen, het is voor iedereen en het is gratis.

Heb je interesse en wil je weten wanneer we starten, waar we samenkomen of wil je meer informatie?
Bel of mail dan naar Rini van de Geer-Joosten.
06 13064608
hatmjoosten@hotmail.com

Plaats een reactie