Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Jubilea

Als u bij gelegenheid van een jubileum van het huwelijk of een andere belangrijke verjaardag een viering in de kerk wenst, moet u geruime tijd van te voren contact opnemen met het parochiekantoor in Born om datum en tijdstip af te spreken.

Op een zaterdag is een jubileumviering niet mogelijk wegens de meerdere Missen die de priesters reeds moeten doen. U kunt dan aansluiten bij een reguliere viering en er zal dan speciale aandacht aan het jubilerende paar of jarige worden geschonken.
Het parochiekantoor in Born is geopend op donderdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.
Tel: 046-8500680 of mail naar info@parochieborn.nl