Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Kerkgebouw Born

Voor zover na te gaan is, behoorde onze parochie vóór de 19de eeuw tot de parochie Buchten-Born. In de 16e eeuw was Buchten toen “moederkerk” en Born “dochterkerk”. De pastoor had als standplaats Buchten en de kapelaan moest Born bedienen en daar wonen. Uit visitatie-verslagen van 1673 en later weten we dat de parochieherders regelmatig assistentie kregen van de paters Dominicanen uit Sittard.

Buchten en Born hebben in 1400 St. Nicolaas als patroon, in de 15de eeuw wordt Catharina als patrones van Buchten vermeld en later krijgt Born evenals Holtum, St. Martinus als kerkpatroon.

Sedert 1804 zijn Buchten en Born afzonderlijke parochies. De dan in Born dienstdoende kapelaan, de Wel. Eerwaarde Heer H. Lambrechts, wordt pastoor van de nieuwe zelfstandige parochie Born. De parochie heeft dan 250 inwoners.

Oudste kerk

Uit opgravingen vermoedt men dat er ongeveer in de 11e eeuw reeds een rechthoekige keienkerk heeft gestaan op de hoek Kerkstraat / Mgr. Buckxstraat. Op een gedeelte van deze kerk werd een nieuwe kerk gebouwd. Deze werd in 1910 afgebroken. Enkele beelden, schilderijen een 14e eeuws wijwatervat en een 15e eeuwse klok zijn nog terug te vinden in de huidige kerk.

 Huidige kerk
St Martinuskerk Born

Op 23 januari 1905 begon de toenmalige pastoor Krips aan een rondgang door het dorp, om de financiële middelen bijeen te brengen voor de bouw van een nieuwe kerk. Vervolgens collecteerde hij iedere eerste zondag van de maand voor dit doel tijdens de Eucharistievieringen. De heer Henri de Puis de Watremont schonk het bouwterrein, een wei genaamd “den Bloeierd”. De Bisschop van Roermond, Mgr. Drehmans, gaf zijn toestemming en architect werd de heer Capsar Franssen.

De kerk zou worden opgetrokken in de neo-gotische stijl, 58 meter lang worden en 9 meter breed. De schiphoogte zou 19.50 meter en de toren zou 51 meter hoog worden.

Op 9 december 1905 werd de kerk aanbesteed voor Fl. 31.990,-. Het werk werd gegund aan de aannemers W.H. Mesterom uit Nijmegen en G. Krekelberg uit Maastricht, die in januari 1906 met het werk begonnen.

Veel werkzaamheden werden door de parochianen belangeloos gedaan, zoals zand halen uit een perceel grond op “de hei” en toebehorend aan de kerk. Op 29 april 1906 heeft de plechtige consecratie plaats door Mgr. Josphus Drehmans.

Uitbreiding van de kerk

De eerste kapelaan, de Wel. Eerwaarde Heer Reijnen, kwam in 1924 naar Born. In 1957 installeerde pastoor J.W. Krijns een bouwcomité, dat belast werd met de uitbreiding van de kerk met de twee zij-beuken. Deze werden in 1960 door Bouwbedrijf Beugels uit Oirsbeek gerealiseerd voor Fl. 246.920,-.

Nieuw hoofdaltaar

Op 22 januari 2006 werd door hulpbisschop Mgr de Jong een nieuw hoofdaltaar ingezegend en in gebruik genomen. Dit neogotische pronkstuk werd overgenomen van de H. Bavokerk uit het Zeeuwse Groede, waar het 135 jaar dienst heeft gedaan. Het eikenhouten altaar met altaarretabel is vervaardigd in 1871 door atelier J.C. Jacobs in Antwerpen en is een absolute aanwinst voor onze kerk.

100-jarig bestaan

Op 2 2 april 2007 werd het 100-jarig bestaan van onze kerk gevierd. Mgr. Frans Wiertz, Bisschop  van Roermond, ging als hoofdcelebrant voor in de heilige Mis en droeg aansluitend het Allerheiligste tijdens de jaarlijkse sacramentsprocessie.