Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Geschiedenis van het G.K.Z. St Catharina te Buchten

Beste lezer,
Wij schrijven het jaar 1971. Het jaar waarin het St.-Catharinakoor wordt opgericht.
Het gemengd koor is ontstaan doordat 42 jaar geleden het toenmalig dameskoor en het mannenkoor gezamenlijk de nachtdienst opluisterden.

Dit was hun schijnbaar zo goed bevallen dat men toen besloten heeft dit naar de toekomst toe veel vaker te doen.
Het koor kiest als domicilie de St.-Catharinakerk in het midden van Buchten. Vanaf dan wordt het dus een gemengd koor.

Het koor beheerst een groot repertoire met meer dan 17 meerstemmige missen en bijna 100 motetten in vele stijlen, die tijdens de zaterdagse Eucharistievieringen ten gehore worden gebracht.

Sinds januari 2000 staat het koor onder leiding van “Marc Kalkhoven”  die vanaf 2001 ook de vaste begeleider is.
Onder zijn leiding worden naast de gangbare optredens ook de tradities, zoals de jaarlijkse kerstconcerten, enthousiast voortgezet.

Tijdens de wekelijkse repetitie op maandagavond in het Gemeenschapshuis te Buchten wordt hard gewerkt, maar ook veel gelachen.

Ook de maatschappelijke functie van de vereniging wordt niet uit het oog verloren.
Jaarlijks worden door het Koor uitstapjes, de Nieuwjaarsborrel en vele kleinere gelegenheden gebruikt om de onderlinge band te versterken.

 

LID WORDEN

Op dit moment bestaat het koor uit 30 personen waarvan 24 actieve leden: 9 sopranen,7 alten,3 tenoren en 5 bassen.

Het Catharinakoor is continu op zoek naar nieuwe leden die het leuk vinden om in een kerkkoor te zingen.
Met name in de beide herengroepen kunnen we versterking gebruiken.

Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat en wij nemen contact met u op . Ons mailadres is: annie-opdenkamp@home.nl

We repeteren elke maandagavond tussen 19:30 en 21:30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties) in het Gemeenschapshuis te Buchten.

De uitvoeringen die wij verzorgen vindt u bij het onderwerp kalender.
In overleg met de dirigent wordt bepaald bij welke “stemgroep” u gaat zingen.

Er is een proefperiode van twee of drie maanden.  Na afloop daarvan wordt het lidmaatschap al dan niet definitief.

BESTUUR
Voorzitter: H. Suijkerbuijk
Kapittelstraat 11 6122AG Buchten h.suijkerbuijk1@planet.nl  Tel. 046-4853206

Secretariaat: A.Op den Kamp-van Wijk
Buchterweg 13 6123BJ Holtum  annie-opdenkamp@home.nl  Tel.046-4856854

Penningmeester: H.van Ginkel
Havenweg 120 6122EL Buchten henk.van.ginkel@tele2.nl  Tel. 046-4852701