Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Info-avonden over de toekomst van de Kerkgebouwen

In oktober 2023 publiceerde het Bisdom Roermond de brochure “Het huis van God in de Parochie”. Hierin wordt de situatie belicht van de kerkgebouwen in onze provincie. Met deze brochure worden de kerkbesturen uitgenodigd om over de toekomst van hun kerkgebouwen na te denken. Het is vanzelfsprekend dat de toekomst van de kerken een van de belangrijkste aandachtspunten is van een kerkbestuur en wij er steeds mee bezig zijn. Maar net als in het verleden willen wij ook nu weer de parochianen erbij betrekken.

> Lees verder

Voertuigzegening

Heilig Vormsel 2025

Eerste Heilige Communie 2025

Nieuwe Kerkmeester

De Caritas Instelling Born biedt steun

Update: De synodale weg

Presentatie algemene vergadering

Sacrementsprocessie en laeve in Obbeeg

Samen door de Bijbel
5 juni

Datums EH Communie en H Vormsel 2024

Limburg helpt Oekraïne

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Durf te dromen over toekomst parochie

Beleidsplan parochiefederatie Born

Vrijwilligers gezocht