Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Palmpaaskruisen maken

Samen door de Bijbel
13 maart

Datums EH Communie en H Vormsel 2024

Caritas en diaconie in het hart van onze Kerk

Limburg helpt Oekraïne

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Durf te dromen over toekomst parochie

Gebed voor de Wereldvrede

Wij zijn samen onderweg als volk van God

Beleidsplan parochiefederatie Born

Vrijwilligers gezocht