Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond. Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden. Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de bisschopszetel in bezit nemen.

> Lees verder

Samen door de Bijbel
7 augustus

Holland-Dag

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel

Pelgrimsreis naar Lisieux

Heilig Vormsel op vrijdag, 13 juni 2025 in Born

Eerste Heilige Communie 2025

Nieuwe Kerkmeester

De Caritas Instelling Born biedt steun

Update: De synodale weg

Presentatie algemene vergadering

Limburg helpt Oekraïne

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Durf te dromen over toekomst parochie

Beleidsplan parochiefederatie Born

Vrijwilligers gezocht