Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Update: De synodale weg

Presentatie algemene vergadering

Sacrementsprocessie en laeve in Obbeeg

In memoriam Jan van de Geer

Samen door de Bijbel
1 mei

Datums EH Communie en H Vormsel 2024

Caritas en diaconie in het hart van onze Kerk

Limburg helpt Oekraïne

Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Durf te dromen over toekomst parochie

Beleidsplan parochiefederatie Born

Vrijwilligers gezocht