Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Vormsel

Als kinderen groter en sterker worden, en langzaam leren om op eigen benen te gaan staan, hebben zij ook geloofsversterking nodig. Daarom komt de bisschop of zijn plaatsbekleder om het Vormsel toe te dienen. Zoals de apostelen na het vertrek van Jezus naar zijn Vader, Gods Geest ontvingen om voor hun geloof uit te komen, wat zij eerst niet durfden, zo wordt aan de kinderen Gods Geest gegeven om op eigen benen te gaan staan in hun geloof en om net zoals de apostelen ook voor hun geloof uit te komen.

Vormsel

Vormselvieringen
In de dorpen wordt in de regel ieder jaar aan de kinderen van groep 8 (evt. bij kleine groepen tegelijk met de kinderen van groep 7) het heilig Vormsel toegediend. De kinderen van basisschool ‘De Wissel’ in Born krijgen om de twee jaar een vormselvoorbereiding (voor de groepen 7 en 8). De kinderen van basisschool ‘Het Avontuur’ zullen in één viering het H. Vormsel ontvangen in de kerk van Buchten of Holtum (afhankelijk waar de communieviering heeft plaatsgevonden).

De ouders worden gevraagd om hun kind(eren) hiervoor vrijwillig op te geven. De kinderen worden op school door de pastoor op het Vormsel voorbereid. Tijdens een ouderavond wordt het één en ander over het heilige Vormsel en de praktische gang van zaken uitgelegd. Tevens worden door de catechesekring van het dekenaat een tweetal inhoudelijke avonden aangeboden waarvoor u zich t.z.t. vrijwillig kunt opgeven.