Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Zanggroep Feeling Young uit Born

Feeling Young is een koor, dat momenteel bestaat uit 35 zingende leden, sopranen, alten, bassen en tenoren. Vanaf begin 2008 staan wij onder enthousiaste leiding van Steven van Kempen, die ons tevens muzikaal begeleidt op piano. Daarnaast is Carool Heutmekers al jarenlang met veel plezier actief als drummer. Met ons gevarieerd repertoire, overwegend popsongs, musical en lichte muziek verzorgen wij optredens in kerken, winkelcentra, instellingen, enz., maar ook tijdens evenementen, korenfestivals, e.d. Iedereen vanaf 12 jaar kan lid worden van ons koor, zolang men zich maar jong genoeg voelt!

Hoewel wij niet streven naar perfectie, werken wij wel serieus toe naar een goed eindresultaat. Daarnaast neemt gezelligheid en het plezier in zingen een zeer grote plaats in. Iedere woensdagavond repeteren wij in het Gemeenschapshuis, Prins Bisdomstraat 5 in Born van 20.00u tot 22.00u. Denk je erover om lid te worden of wil je ons uitnodigen voor een optreden, kom gerust eens binnenlopen tijdens een repetitieavond of maak een afspraak. Bellen of e-mailen kan ook. Contactpersoon: Marian Hochstenbach. Zij is telefonisch te bereiken via 046-4810123 of 06-43601040 of email: mhochstenbach@kpnmail.nl  Meer informatie vind je op de website: www.feelingyoung.eu

Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Born gestopt

Op donderdag 26 april 2022werd tijdens een algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen besloten dat het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Born haar activiteiten zal beëindigen.

Dat was voor bestuur en leden een heel moeilijke en emotionele beslissing. Meer dan vijftig jaar was dit mooie koor een vast bestanddeel van het Bornse parochieleven. Veel mooie activiteiten die in deze periode werden gehouden zouden veel minder glans gehad hebben zonder de inzet van dit koor. Net als de leden van het koor betreuren ook wij als federatiebestuur dat wij voortaan zonder dit mooie koor verder moeten.
Maar helaas bestond het koor nog slechts uit acht leden en was er geen aanwas meer. Dit noodzaakte het koor uiteindelijk om deze pijnlijke beslissing te nemen,  en dus moeten wij afscheid nemen van het koor en parochie waarvoor het koor zich altijd met volle honderd procent heeft ingezet. 
Wij kunnen in dankbaarheid terugzien op vele mooie jaren.

Als bestuur van de parochiefederatie Born willen wij het bestuur en de leden van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia ook namens alle parochianen van harte danken voor hun enthousiasme en inzet voor de Bornse parochiegemeenschap gedurende meer dan vijftig jaar.