Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Kerkgebouw Holtum

De kerk is een rijksmonument en in 1887 gebouwd door J. Kayser. De mergelstenen westtoren met romaanse onderbouw is reeds uit de 13e eeuw.

Tot de inventaris behoren o.a. de voet van een romaans doopvont uit ongeveer 1200, een hardstenen wijwatervat uit 1643 en een wijwatervat uit 1819. De hardstenen grafzerk dateert van 1643, met daarop een wapen van Bentinck-Weix; onder de vloer zijn grafzerken te vinden uit 1643 en 1658. Een houten beeld van Annatrits is uit de 16e eeuw en van de H. Udalricus uit de 18e eeuw.

Ruimtelijke context
De kerk ligt in het centrum van het dorp en is omgeven door een muur, waarbinnen tevens een kerkhof ligt.

Type
De kerk is een driebeukige basicale kerk met rond gesloten koor en een mergelstenen toren van vijf geledingen en een spits met frontalen.

Bouwgeschiedenis
Volgens een opschrift bij de ingang dateert de mergelstenen toren uit 1418. In 1647 bedroeg het aantal communicanten nog slechts 130, wat de veronderstelling wettigt, dat het dorp in de Middeleeuwen en daarna slechts weinig is gegroeid. Daarom was pas in de 19e eeuw een vergroting van de kerk nodig. In 1887-’88 verhoogde men de toren met twee geledingen en brak men het Romaanse schip van de oude kerk af en bouwde men het huidige middenschip en koor, voorzien van terracotta boogfriezen en siermetselwerk naar een ontwerp van Joh. Kayser. In 1936 werden naar plannen van J.E. Schoenmaekers de zijbeuken en de sacristie toegevoegd. Toen heeft men ook het middenschip ten koste van het koor met een travee verlengd en het tongewelf vervangen door een lager gewelf. De oorlogsschade is hersteld. In 1985-’86 is de kerk gerestaureerd.

Interieur

IMG_2403

Tot de inventaris behoren een houten St. Anna-te-Drieën, een rijke zeszijdige houten preekstoel op zandstenen voet uit 1888, een door Joh. Kayser ontworpen hoofdaltaar en een door de gebr. Dehin vervaardigde geelkoperen communiebank uit 1896, uitgebreid in 1937. Verder zijn er enkele hardstenen grafzerken.

Orgel
Het orgel dat Gebr.Franssen (Roermond) in 1892 in deze kerk plaatste werd in 1930 door Gebr. Vermeulen (Weert) gewijzigd ; sedert 1974 beschikt de kerk over het in 1934 door Gebr.Vermeulen voor huize “St.Louis” te Weert gebouwde tweemanuaals orgel.