Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

AVG voor parochies

Eind mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming – kortweg AVG – van kracht geworden. Dit is een nieuwe wet die in alle landen van de Europese Unie de privacy van burgers beter wil beschermen. Deze wet heeft ook gevolgen voor de kerk en vraagt om enkele maatregelen van parochies.

Uitgangspunt van de wet is dat bedrijven en organisaties niet zomaar persoonsgegevens van mensen mogen gebruiken. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot één concrete persoon. Het betreft de naam en adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook e-mailadressen, BSN-nummers, bankgegevens en soms ook foto’s en videomateriaal. Daarnaast kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens, waartoe onder meer gegevens over geloof, politieke voorkeur of medische gegevens vallen.

Elke parochie heeft met persoonsgegevens en zelfs met bijzondere persoonsgegevens te maken. Maar het is niet zo dat er sinds 25 mei helemaal geen gegevens meer mogen worden verwerkt. De wet erkent ook het gerechtvaardigd belang van instanties – zoals de kerk – om gegevens te gebruiken om hun werk te kunnen doen. Wel dienen parochies zich aan een aantal zaken te houden.  Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens parochies

Privacyverklaring en –reglement
Alle organisaties die met persoonsgegevens werken dienen een privacyverklaring op hun website te hebben en een privacyreglement. Privacyverklaring parochiefederatie Born

Verwerkingsovereenkomsten
Parochies die een derde partij (een zogenaamde: ‘verwerker’) inschakelen die voor de parochie gegevens verwerkt – bijvoorbeeld de adressen van alle communicantjes of de abonnees van het parochieblad –, moet met deze verwerker een verwerkersovereenkomst sluiten.