Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Gemengd kerkelijk zangkoor Obbicht

Het Kerkelijk zangkoor Obbicht is in 1932 gestart als mannenkoor.
In 1960 werd het koor omgezet in een gemengd Kerkelijk zangkoor. Een van de leden, Mevrouw Paula Hubens,  is reeds sinds dat jaar onafgebroken lid van het koor.

In 2002 telde het koor nog 52 leden. Door vergrijzing is het aantal inmiddels afgenomen en bedraagt momenteel 38 actieve leden. Nieuwe leden kunnen zich altijd aanmelden bij een van de bestuursleden van het koor.

De vaste repetitieavond is op dinsdag van half acht tot half tien. Om het weekend wordt op de zondag gezongen tijdens de plechtige Hoogmis om 11.00 uur.

Tevens treedt het koor vast op tijdens het jaarlijkse Kerstconcert en incidenteel op verzoek in Zorgcentra en verenigingen zoals de Zonnebloem.

De vaste dirigent en organist is Dhr. Ger Hubens junior.

In 1980 is het koor tevens toegetreden tot de Zangfederatie Swentibold.

In 2010 is het koor toegetreden tot de Koorkring Susteren.

 

Het bestuur van het Kerkelijk zangkoor Obbicht bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Mevrouw Mia Hustinx 046-4852378
Secretaris:  De heer Peter van den Bogaard 06-36115138
Penningmeester: De heer Nan Logister    046-4858776
Lid:   Mevrouw Annie Beckers-Pieters 06-36115963
Lid:   De heer Jan van Sloun 046-4859006

Mail: Zangkoor.obbicht@gmail.com

3750