Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Thuiscommunie

Wanneer u door ouderdom of ziekte niet meer in staat bent om de Heilige Missen in de parochiekerk te bezoeken bestaat de mogelijkheid om de Heilige Communie thuis te ontvangen, die in de regel op de eerste zaterdag van de maand vanaf 13:00 uur wordt rondgebracht.

Om op een passende wijze dit Sacrament te kunnen ontvangen verzoeken wij u op een wit kleedje een kruis te plaatsen met twee kaarsen en zo mogelijk een schaaltje met wijwater.

Wenst u maandelijks de ziekencommunie te ontvangen dan kunt u zich wenden tot het parochiekantoor Born of pastoor Houwman:
– e-mail: info@parochieborn.nl of telefoon: 046 – 850 06 80 (donderdag 13:30-16:30 uur)
– e-mail: pastoor@parochieborn.nl of telefoon: 06-11484719