Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Avondwake en uitvaart

Een van de meest ingrijpende levensmomenten is het overlijden en het afscheid van een dierbare. Veel troost en steun vinden ook tegenwoordig velen nog in een kerkelijke uitvaart. Indien u een kerkelijke uitvaart voor uw dierbare wenst, neemt u of de uitvaartondernemer contact op met de parochie. In overleg met de pastoor worden dan afspraken gemaakt voor het tijdstip en de plaats van de uitvaartviering. Dan zal de Pastoor de nabestaanden bezoeken om de uitvaartdienst te bespreken.  (meer informatie)

De uitvaartvieringen in onze parochiefederatie vinden plaats om 10.30 uur of eerder, of om 14.00 uur in de middag, hetgeen aan te raden is als genodigden van ver moeten komen. Op zondagen en kerkelijke Hoogfeesten vinden er geen uitvaarten plaats.

De uitvaartviering gebeurt in een eucharistieviering. Indien u dat wenst kan pastoor ook een woorddienst voor uw overledene leiden. Dat kan zowel in de parochiekerk alsook in een mortuarium of crematorium. Tevens bestaat er ook de mogelijkheid voor een avondwake aan de vooravond van de uitvaart.

Hoewel het vaak een moeilijk bespreekbaar onderwerp is, is het toch belangrijk om tijdig persoonlijke wensen rond sterven en uitvaart kenbaar te maken. Deze wensen kunt kenbaar maken met behulp van een zgn. Codicil (klik hier om het Codicil te downloaden).