Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Doopsel

Algemeen
Een van de mooiste en meest ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven is de geboorte van een kind. Een nieuw leven begint. Dit kleine mensje begint aan zijn levensweg en het is de taak van de ouders het kind te helpen op zijn weg om het geluk te vinden. 

Een belangrijke bron van geluk is ons katholieke geloof. Daarom vragen veel ouders om het doopsel voor hun kind. Het sacrament van het doopsel is het sacrament van het geloof, van het vertrouwen, van geborgenheid en leiding. Het biedt een betrouwbaar fundament voor het leven.

Bij het doopsel giet de priester water over het hoofd van de dopeling, waarbij hij de Drie-ene God aanroept: “Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”. Door het doopsel wordt de dopeling opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. Hier leert het kind te leven in liefde tot God en de naasten en deel te hebben aan de zending van Jezus Christus.

Aanmelding
Indien u uw kind wilt laat dopen kunt u dit doen door deze link Aanmelding doopsel te volgen. Vult u a.u.b. alle gegevens in en verzendt deze.

De leden van de “Werkgroep Doopsel” nemen dan z.s.m. contact met u op om uw aanmelding voor het doopsel te bevestigen, waarna in overleg met u een afspraak zal worden gemaakt voor de voorbereiding.

Voor meer informatie over het doopsel kunt u ook telefonisch contact opnemen: 046 – 485 6889 of bij geen gehoor 06 1306 4608.

Let op: Houd er bij de vaststelling van de doopdatum van uw kind rekening mee dat de aanmelding tijdig binnen moet zijn. Liefst een maand van tevoren.

Doopvoorbereiding
Voorafgaand aan het doopsel vindt er een doopvoorbereiding plaats.

Tijdens de doopvoorbereiding,  zal nader op de betekenis van het doopsacrament en de opbouw van de doopviering worden ingegaan. 

Doopviering
Doopvieringen vinden op zondag plaats. Het tijdstip van de doopvieringen is 13.00 uur. 

Mochten er meerdere dopelingen in een bepaalde periode aangemeld worden, dan zullen zoals eerder gebruikelijk was, meerdere doopsels in één viering plaatsvinden

De opbouw van de doopviering
Wat gebeurt er tijdens een doopviering? Hier krijgt u een overzicht van de doopviering.

Peetouders
Een dopeling kan één peter of één meter hebben of een peter en meter samen. Een peetouder kan niet een ouder van het kind zijn en moet een gevormde katholiek zijn die ouder is dan 16 jaar. De peetouder houdt, samen met de ouders, het kind ten doop en helpt de dopeling een leven te leiden in overstemming met het doopsacrament.

Volwassenendoop
Ook oudere kinderen en volwassenen kunnen, na een aangepaste voorbereiding, gedoopt worden. Voor volwassenen geldt dat zij dan, in een viering naast het doopsel, ook de Eucharistie en het Vormsel kunnen ontvangen. Wilt u een ouder kind, of wilt u zich als volwassene, aanmelden voor het ontvangen van het doopsel? Neem dan contact met ons op: doopsel@parochieborn.nl of telefonisch 046 – 485 6889 of bij geen gehoor 06 1306 4608 

Trouwen tijdens een Doopviering
Vaders en moeders koesteren vaak de wens om te trouwen, maar vaak is het er omwille van de meest uiteenlopende omstandigheden, nooit van gekomen. De geboorte van een kind laat deze wens vaak weer opleven. Want nu beseft men dat het geluk van de kinderen onlosmakelijk verbonden is met het geluk van de ouders. Graag willen wij u de mogelijkheid bieden om tijdens het doopsel van uw kind ook een kerkelijk huwelijk te sluiten. Wenst u hierover meer informatie neemt u dan contact op met de pastoor: 046 – 485 1306.

Kosten
Voor de gemaakte onkosten tijdens de doopvoorbereiding en doopviering wordt een bijdrage van € 50,00 gevraagd. Deze kunt u tijdens de doopviering overhandigen.