Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

SINT ANTONIUS VAN PADUA.
Wie heeft zijn geld verloren,
het goed waarvan hij leeft,
en zoekt niet uit en treure
tot hij gevonden heeft.
Wie heeft een Kind verloren
en zoekt niet overal
met handen, ogen, oren
en tranen zonder tal.
Wie heeft zijn God verloren
en zoekt niet her en der
op aarde, in de hemel,
geen verte gaat te ver.
Als zo de mensen leven
en zoeken is hun lot
en vinden is hun zegen,
hoeveel te meer dan God.
Hij ziet ons al van verre
omdat hij ons bemint,
en liever dan de sterren
is Hem een mensenkind.
En voordat wij Hem zoeken
zijn wij gezocht door Hem,
en nu wij om Hem roepen,
geeft Hij ons deze stem.
Wij bidden tot Antonius
dat hij ons vinden laat:
God, kind en geld en goed’ren,
dat Hij ons niet verlaat.
================================

 

 

WAAROM ?
Waarom overkomt mij dit?
Waarom laat God dit in mijn leven toe?
Waarom moet ik dit meemaken?
Waarom? Waarom? Waarom?
Waarom-vragen kennen we allemaal.
We begrijpen het verloop van ons leven niet.
We snappen niet waarom iets is zoals het is.
De wereld is te complex voor ons om te begrijpen.
Het gaat ons onze pet zo vaak te boven.
Wat doe jij met je waarom-vragen?
Blijf je tot in het oneindige zoeken naar antwoorden?
In de hoop dat het antwoord je leed zal verlichten?
Probeer niet alles te begrijpen.
Verzoen je ermee dat je veel niet weet
en wellicht ook nooit zult weten.
Al je vragen worden hier niet beantwoord.
Er zullen altijd vraagtekens in je leven blijven.
Vertrouw op God te midden van al je vragen.
Weet dat Hij bij je is in je moeiten en zorgen.
Vertrouw erop dat Hij je zal geven wat je nodig hebt.
Hij zal je er doorheen leiden.
Waarom? Omdat Hij God is en heel veel van je houdt.
============================================

 

 

 

In ons gesprek met anderen…
Zeven belangrijke woorden:
Weet je
voor mij ben je belangrijk!
Zes belangrijke woorden:
Vertrouw nog meer
in jouw mogelijkheden.
Vijf belangrijke woorden:
Leg een brug naar anderen.
Vier belangrijke woorden:
Word wie je bent.
Drie belangrijke woorden:
Hou van mensen.
Twee belangrijke woorden:
Dank je.
Eén belangrijk woord:
Proficiat.
===================================

 

 

 

 

Ook vandaag… GEZOCHT…
Mensen die elkaar oprichten.
Die elkaar neerhalen zijn er al.
Mensen die de moed hebben om te dienen.
Heersers zijn er al.
Mensen die zich ontfermen.
Die weg-kijken van verdriet zijn er al.
Mensen die bidden om het dagelijks brood.
Die het gewoon pakken zijn er al.
Mensen die hun leven op het spel durven zetten.
Die met andermans leven spelen zijn er al.
Mensen die opstaan tegen geweld.
Die in geweld geloven zijn er al.
Mensen die voor de vrede leven.
Die in oorlog geloven zijn er al.
Mensen die steeds opnieuw durven beginnen.
Die het wel gezien hebben zijn er al.
Gezocht
mensen,
die MENS willen worden.
==============================================
Laat genoeg ruimte voor God
in je hart en je leven,
zodat Hij zijn werk kan doen
en een Zegen voor jou mag zijn.
==============================
God gebruikt mensen.
Een knuffel is heerlijk om te krijgen.
Knuffels kunnen we nooit genoeg geven.
Door een knuffel wordt een koud hart weer warm.
Die armen van mensen om elkaar heen zijn Gods armen,
waar wij ons aan mogen warmen.
God geeft een schouder om op uit te huilen.
Een luisterend oor om onze nood te klagen.
Een meevoelend hart om hulp aan te vragen.
Een toegestoken hand voor de eerste stap.
Een schouderklopje bij een nieuwe start.
Een opbeurend woord om ons op te tillen
uit de put,waarin we zijn beland.
Armen van mensen om elkaar heen,
dat is omzien naar elkaar,
we kunnen niet zonder.
Gods armen van mensen.
=========================================
‘Laten we elkaar altijd met een glimlach ontmoeten,
want de glimlach is het begin van liefde.’
– Moeder Teresa
========================================
De rugzak van het leven
Ieder mens draagt in zijn leven
Een onzichtbare rugzak mee
Bergt daarin zijn vreugde en zorgen
Een verzameling van wel en wee
Soms is de rugzak zwaar van stenen
Een ander moment weer vederlicht
Dan blijft er nog wat ruimte over
Maar dikwijls kan hij niet meer dicht
Kijk je in een verloren uurtje
Heel de inhoud mag eens door
Dan kan er meestal iets verdwijnen
Wat zijn waarde reeds verloor
Langzaam wordt je rugzak leger
’s levensmiddag is voorbij
En bij het naderen van de avond
Werp je een deel van de last opzij
Maar er is nog veel van waarde
Wat je koestert en graag behoudt
Al schijnen het soms maar kleinigheden
Het zijn herinneringen, meer dan goud
Ieder draagt zijn eigen rugzak
Niemand die hem overneemt
En je hoeft niet bang te wezen
Dat een dief hem ooit ontvreemd
==============================
SACRAMENTSPROCESSIE……….
Gé Reinders – “Processie”
Limburgs dialect
Ich waar enne herder
In de processie
Mit ‘n sjop, enne hood,
‘n poefboks en enne malliot
En eine keer leep miene pap
Mit in de processie
En mit nog drie angere droog d’r
Zonne baldakijne hemel
Baove pesjtoor
En de fomfaar sjpeelde:
Mien zoster maakte tapijte
Veur de processie
Van zandj en van blome,
die ze plochte in ‘t veldj
En bie os taegeneuver, bie Niessen
Sjtong mit de processie
Ennen altaar en dan
Baejde ze en dan sjpeelde de fomfaar
En toch: ich wo det ich wie toen nog geluive kos
Toen geluifde ich ‘t ganse missaal
Maar wie ze oet ginge legke
Waat ich geluive mos
Toen geluifde ich ‘t waal
Maar dao in det dorp
Is noe nooits meer processie
Det veldj wo mien zuster blome ploch
Is noe ‘t Willem-Alexander-industrieterrein
Ich zing noe waal
Euver die processie
Maar dae tied van zjwarte priesters
mit witte roos op de sjouwers
Waar neet allein maar fijn
En toch: ich wo det ich wie toen nog geluive kos
Toen geluifde ich ‘t ganse missaal
Maar wie ze oet ginge legke
waat ich geluive mos
Toen geluifde ich ‘t waal…
Nederlands.
Ik was een herder
In de processie
Met een schop, een hoed,
een pofbroek en een maillot
En een keer liep mijn vader
Mee in de processie
En met nog drie anderen droeg hij
Zo’n baldakijnen hemel
Boven de pastoor
En de fanfare speelde:
Mijn zus maakte tapijten
Voor de processie
Van zand en bloemen
Die ze plukte in het veld
En bij ons tegenover, bij Niessen
Stond tijdens de processie
Een altaar en dan
Baden ze en dan speelde de fanfare
En toch: ik wou dat ik nog geloven kon als toen
Toen geloofde ik het hele missaal.
Maar toen ze uit gingen leggen
Wat ik geloven moest
Toen geloofde ik het wel
Maar daar in het dorp
In nu nooit meer processie
Dat veld waar mijn zuster bloemen plukte
Is nu het Willem-Alexander-industrieterrein
Ik zing nou wel
Over die processie
Maar die tijd met zwarte priesters
met witte roos op de schouders
Was niet alleen maar fijn
En toch: ik wou dat ik nog geloven kon als toen
Toen geloofde ik het hele missaal.
Maar toen ze uit gingen leggen
Wat ik geloven moest
Toen geloofde ik het wel….
=======================================
VERANKERD.
In Gods hart is liefde
en de hoop verankerd,
hoop waaraan wij ons in geloof vast kunnen houden.
Alles ontstaat vanuit Zijn grote liefde.
Zoals een nieuw leven voor mensen…
Met de Heilige Geest als Helper, als Trooster
als wegwijzer.
Vanuit Gods hart groeit de liefde, groter en groter,
meer en meer..
als in golvende bewegingen verspreidt het zich.
Eens kan niemand er meer onderuit,
eens zal iedereen door Zijn liefde aangeraakt zijn…..
Eens….
Op Zijn tijd…..
Aan die hoop houd ik mij vast.
============================================
Het enige ‘verkeerde’ tijdstip dat je zou kunnen kiezen
om tijd met God door te brengen is geen tijdstip.
======================================
Dank je wel
voor de rust die je
met woorden en met zwijgen
tot bij mij brengt
Jij maakt
dat ik zo sterk kan zijn
als ik diep van binnen ben
Jij brengt
vrede en vreugde
Jij brengt
‘mij’ in mij…
================================
Om over na te denken …
‘Zaai een gedachte
en je oogst een daad.
Zaai een daad
en je oogst een gewoonte.
Zaai een gewoonte
en je oogst een karakter.
Zaai een karakter
en je oogst een bestemming.
==============================
🔥Ontdek de kracht van de Heilige Geest! 🔥
Wist je dat de Heilige Geest zeven gaven heeft die ons verlichten, versterken en leiden in ons geloof? 🕊️
Deze gaven zijn kostbare geschenken die ons helpen om Gods wil te begrijpen en ons leven te leiden volgens Zijn plan.
– Wijsheid: De gave om de wereld te zien door de ogen van God en te begrijpen wat echt belangrijk is in het leven.
– Inzicht: Het vermogen om dieper te begrijpen wat ons geloof inhoudt en hoe we het kunnen toepassen in ons dagelijks leven.
– Raad: Goddelijke leiding ontvangen bij het nemen van beslissingen en het kiezen van de juiste weg.
– Sterkte: De innerlijke kracht om moeilijkheden te overwinnen en trouw te blijven aan ons geloof, zelfs in uitdagende tijden.
– Kennis: Een dieper begrip van Gods waarheid en Zijn plan voor ons leven.
– Vroomheid: Een oprecht verlangen om God te eren en Hem te dienen in alles wat we doen.
– Ontzag voor God: Een diep respect en eerbied voor de grootheid van God en Zijn heilige wil.
Laat de gaven van de Heilige Geest in jouw leven stralen en je leiden op het pad van geloof, hoop en liefde! 🌟
Delen is evangeliseren!

====================================================================================================

 

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar met als motto: Pelgrims van hoop.

Het is gebruikelijk om een voorbereidingsjaar te houden voorafgaand aan een jubeljaar.

Op verzoek van de paus krijgt dit vorm als een jaar van gebed.

In deze videoreeks op katholiekleven.nl gaan de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek over het thema hoop.

Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar.

Wat vieren we op de hoogfeesten?

En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken?

Elke bisschop steekt daarbij de “Pelgrims van hoop kaars” aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit.

Op de kaars is het logo van het jubeljaar afgebeeld.

In aflevering 3 vertelt bisschop Van den Hende (bisdom Rotterdam) over Hemelvaart.

“Midden in de week maak je extra ruimte voor een heel bijzonder moment in het leven van de Kerk.

Namelijk dat Jezus, opgestaan uit de dood, zijn leerlingen verantwoordelijkheid schenkt en de Kerk een opdracht geeft om zich te laten zenden in zijn Naam”, zegt de bisschop.

“Dat is niet alleen van zondag tot zondag.

Het is elke dag van ons leven dat Jezus ons vraagt om zijn evangelie te beleven en te verspreiden en zijn woord te bewaren en door te geven.”

Hoe kan het hoogfeest van Hemelvaart ons tot hoopvolle mensen maken?

“Het is belangrijk om te beseffen dat Jezus leeft, dat Hij dat leven door wil geven en dat wij daarin een belangrijk instrument zijn.

Dat we dus niet naar de hemel moeten staren, maar moeten beseffen: we zijn leerlingen om ook zelf leerlingen te maken”, zegt de bisschop.

“Jezus die leeft, staat naast ons als wij het moeilijk hebben, als wij leven in de schaduw van het kruis.

En als die levende Heer zegt ook jij kunt helpen om die blijde boodschap te verspreiden,

dan is Hemelvaart een dag om hoop te hebben dat je met de hulp van de Heer en zijn Geest ook anderen kunt laten delen in die toekomst.”

———————————————————————————————————————————————————————–
‘Soms is het leven zo moeilijk
dat je niet meer kunt doen
dan de volgende stap zetten.
Wat die ook is, zet hem.
Daar zal God je tegemoet komen.’
===============================
LUISTERENDE HAND
Je zei niets
je keek me aan
je gezicht leefde mee
je was gericht op mij
je was een en al aandacht
je hield mijn hand zacht vast
je streelde even de muis van mijn hand
je bewaarde ook afstand
je zei niets
je ogen zeiden alles
je was een luisterende hand
je bood mij houvast
je zei niets
je zei genoeg
==================================
Sta af en toe eens stil bij je leven…
Sta af en toe eens stil bij je leven,
neem een moment om je bewust te worden
van wat je in handen hebt.
Wees je extra bewust van het feit dat het leven
zomaar voorbij kan zijn,
geniet zoveel je kunt…
======================================

DE RELATIE MET GOD

Een vrouw gaat naar de Pastoor van haar kerk om te zeggen dat ze de kerk uit gaat.

Hij vroeg: “Mag ik vragen waarom ?”

Zij zegt: “Ik zie mensen die aan het appen zijn, sommige zijn aan het roddelen, anderen die leven niet op de juiste manier, sommige slapen,       anderen kijken naar me, het zijn allemaal hypocrieten !”

De Pastoor was stil, toen zegt hij: “Mag ik je vragen om één ding te doen voordat je definitief je beslissing maakt ?”

Zij zegt: “tuurlijk, wat is het ?”

Hij zegt: “neem een glas gevuld met water, loopt er twee keer

de kerk rond zonder iets te morsen.”

Zij zegt: “Ja dat kan ik doen.”

Ze ging weg en zoals belooft loopt ze twee keer rond de kerk met een gevulde glas met water en komt terug en zegt trots: “het is gedaan.”

De Pastoor vroeg haar deze vragen: “Heb je iemand zien appen ?

Heb je iemand horen roddelen ?

Heb je iemand zien slapen ?

Heb je iemand zien staren naar je ?”

Zij zegt: “Nee natuurlijk heb ik dat niet gezien, ik was zo druk met focussen op het water dat ik niks zou morsen.”

Hij zegt: “Als je naar de kerk komt, moet je net zo gefocust zijn op God zodat je niet valt !

Daarom zei  Jezus ook ‘Volg mij.’ Hij zei niet, ‘Volg christenen’

Laat jouw relatie met God niet bepalen hoe anderen hun relatie met God hebben

Laat het bepaald zijn hoe jij gefocust bent op God !”

 

(Evangelisatie Twenterand)

============================================================================================

THUIS.
Thuis is geen huis
maar een gevoel.
Thuis is geen dak
maar een veilig weten.
Thuis is geen muren
maar leven in vrijheid.
Thuis is geen woning
maar je zelf kunnen zijn.
Thuis is geen bodem
maar een zeker bestaan.
Thuis is Iemand
die je neemt zoals je bent.
Thuis is geen plek
om te wonen.
Thuis is geliefd zijn
ondanks je gebreken.
Thuis is met God zijn.
Met God die is, die was en blijft
altijd en overal de zelfde
waar ik ook ben.
Met Hem ben ik thuis.
Thuis is waar God is.
================================
Bruggenbouwers nodig…..
Ieder mens zit op zijn eiland
en zit vast in zijn bestaan.
Om een ander te bereiken
moet je van je eiland gaan.
Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen
maakt het lastig en soms zwaar.
Mensen bouwen aan contacten,
want alleen is zo alleen.
Wie een brug slaat naar een ander
zoekt wat warmte om zich heen.
Er valt veel te overbruggen
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden.
Bruggen bouwen schept een band.
Bruggen bouwen tussen volken,
tussen ‘wij’ en tussen ‘zij’,
dat is bouwen aan vertrouwen.
Dat brengt vrede dichterbij.
===================================
JEZELF ONTMOETEN……
Wees wie je wilt zijn
met al je plussen en je minnen
met je onrust en je pijn
en met je liefde diep van binnen.
Met je zorgen, je vertrouwen
met je vreugde en je leed
met wat zich nog zal ontvouwen en
met wat je het liefste maar vergeet…
Met je warmte, je bezieling
en met jouw spontaniteit
met je pracht gevoel voor humor
met je stijl, je waardigheid.
Wees wie je wilt zijn
dan wint jouw licht aan kracht en gloed
dan zul je stralen vanuit je kern
omdat je dan… jezelf ontmoet
================================
“Stokoude rijkdom”
Een stokoud echtpaar ging naar bed.
Op het kastje twee bakjes tanden.
Vol liefde keek de man haar aan,
En streelde haar rimpelige handen
Hij zei: “al meer dan zestig jaar,
Zijn wij gelukkig, meid.
Geloof me, als ik je zeg
Ik wil jou voor een miljoen niet kwijt”
“Dat weet ik jongen,” zei de vrouw,
“ook jij bent niet te koop,
nog niet voor een miljoen
en dat is een hele hoop”.
Zo lagen ze daar tevreden,
in de avond van hun leven.
Twee mensen die elkaar zolang
zoveel hadden gegeven.
Ze zeiden: slaap maar lekker hoor.”
Hij gaf haar nog een zoen
en zij gaf hem nog een zoen.
Zij fluisterde: “Is de deur op slot?
Hier ligt voor twee miljoen.”
====================================
Kan een afbeelding zijn van hart en de tekst 'Ik deel dit potje vol hoop, geloof en liefde met ၂Ou! Anna'
‘L’ even
Langzaam leven,
zeker niet te snel.
Komt het niet vandaag,
dan morgen wel.
Langzaam leven,
zeker niet te vlug,
Nu is nu en nu
komt nooit meer terug.
Even dit en even dat,
even, echt niet langer.
Hier en daar altijd wat
vind je dat niet jammer?
Geen gehaast meer geen geren
Zet een ‘l’ voor ‘even’
Zet een ‘l’ voor ‘even’ en
ontdek het woordje LEVEN.
================================
De plek om te horen, ligt in de stilte
De plek van ontmoeting, ligt in de eenzaamheid
De plek van genade, ligt in de zwakte
====================================
Het komt goed
God heeft niet de hand in ons lijden,
maar Hij heeft er wel de handen omheen.
De ruimte waarin wij leven,
met goed en kwaad, geluk en ongeluk,
is omsloten door zijn handen.
Hij heeft ons in de hand.
En wij kunnen geen kant op
Er wordt onnoemelijk veel geleden.
Wie heeft daar woorden voor?
Niemand. Alleen God.
Hij heeft er een woord voor,
een woord tégen.
En dat woord is (tenslotte): Opstaan!
En dat betekent: als ik hier doorheen kom,
kom ik toch ergens uit.
Of, zoals iemand zei:
ook als het niet goed gaat, komt het goed.