Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Sta af en toe eens stil bij je leven…
Sta af en toe eens stil bij je leven,
neem een moment om je bewust te worden
van wat je in handen hebt.
Wees je extra bewust van het feit dat het leven
zomaar voorbij kan zijn,
geniet zoveel je kunt…
======================================

DE RELATIE MET GOD

Een vrouw gaat naar de Pastoor van haar kerk om te zeggen dat ze de kerk uit gaat.

Hij vroeg: “Mag ik vragen waarom ?”

Zij zegt: “Ik zie mensen die aan het appen zijn, sommige zijn aan het roddelen, anderen die leven niet op de juiste manier, sommige slapen,       anderen kijken naar me, het zijn allemaal hypocrieten !”

De Pastoor was stil, toen zegt hij: “Mag ik je vragen om één ding te doen voordat je definitief je beslissing maakt ?”

Zij zegt: “tuurlijk, wat is het ?”

Hij zegt: “neem een glas gevuld met water, loopt er twee keer

de kerk rond zonder iets te morsen.”

Zij zegt: “Ja dat kan ik doen.”

Ze ging weg en zoals belooft loopt ze twee keer rond de kerk met een gevulde glas met water en komt terug en zegt trots: “het is gedaan.”

De Pastoor vroeg haar deze vragen: “Heb je iemand zien appen ?

Heb je iemand horen roddelen ?

Heb je iemand zien slapen ?

Heb je iemand zien staren naar je ?”

Zij zegt: “Nee natuurlijk heb ik dat niet gezien, ik was zo druk met focussen op het water dat ik niks zou morsen.”

Hij zegt: “Als je naar de kerk komt, moet je net zo gefocust zijn op God zodat je niet valt !

Daarom zei  Jezus ook ‘Volg mij.’ Hij zei niet, ‘Volg christenen’

Laat jouw relatie met God niet bepalen hoe anderen hun relatie met God hebben

Laat het bepaald zijn hoe jij gefocust bent op God !”

 

(Evangelisatie Twenterand)

============================================================================================

THUIS.
Thuis is geen huis
maar een gevoel.
Thuis is geen dak
maar een veilig weten.
Thuis is geen muren
maar leven in vrijheid.
Thuis is geen woning
maar je zelf kunnen zijn.
Thuis is geen bodem
maar een zeker bestaan.
Thuis is Iemand
die je neemt zoals je bent.
Thuis is geen plek
om te wonen.
Thuis is geliefd zijn
ondanks je gebreken.
Thuis is met God zijn.
Met God die is, die was en blijft
altijd en overal de zelfde
waar ik ook ben.
Met Hem ben ik thuis.
Thuis is waar God is.
================================
Bruggenbouwers nodig…..
Ieder mens zit op zijn eiland
en zit vast in zijn bestaan.
Om een ander te bereiken
moet je van je eiland gaan.
Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen
maakt het lastig en soms zwaar.
Mensen bouwen aan contacten,
want alleen is zo alleen.
Wie een brug slaat naar een ander
zoekt wat warmte om zich heen.
Er valt veel te overbruggen
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden.
Bruggen bouwen schept een band.
Bruggen bouwen tussen volken,
tussen ‘wij’ en tussen ‘zij’,
dat is bouwen aan vertrouwen.
Dat brengt vrede dichterbij.
===================================
JEZELF ONTMOETEN……
Wees wie je wilt zijn
met al je plussen en je minnen
met je onrust en je pijn
en met je liefde diep van binnen.
Met je zorgen, je vertrouwen
met je vreugde en je leed
met wat zich nog zal ontvouwen en
met wat je het liefste maar vergeet…
Met je warmte, je bezieling
en met jouw spontaniteit
met je pracht gevoel voor humor
met je stijl, je waardigheid.
Wees wie je wilt zijn
dan wint jouw licht aan kracht en gloed
dan zul je stralen vanuit je kern
omdat je dan… jezelf ontmoet
================================
“Stokoude rijkdom”
Een stokoud echtpaar ging naar bed.
Op het kastje twee bakjes tanden.
Vol liefde keek de man haar aan,
En streelde haar rimpelige handen
Hij zei: “al meer dan zestig jaar,
Zijn wij gelukkig, meid.
Geloof me, als ik je zeg
Ik wil jou voor een miljoen niet kwijt”
“Dat weet ik jongen,” zei de vrouw,
“ook jij bent niet te koop,
nog niet voor een miljoen
en dat is een hele hoop”.
Zo lagen ze daar tevreden,
in de avond van hun leven.
Twee mensen die elkaar zolang
zoveel hadden gegeven.
Ze zeiden: slaap maar lekker hoor.”
Hij gaf haar nog een zoen
en zij gaf hem nog een zoen.
Zij fluisterde: “Is de deur op slot?
Hier ligt voor twee miljoen.”
=======================================

Ik geloof in mensen.
Zonder geloof in mensen
ben ik niets.
Ik hoop op mensen.
Zonder hoop op mensen
ben ik niets.
Ik houd van mensen.
Zonder liefde voor mensen
ben ik niets.
Mensen die goed zijn, maken God,
zij zijn Gods evenbeeld,
zij leven en geloven in vrede.
====================================
Kan een afbeelding zijn van hart en de tekst 'Ik deel dit potje vol hoop, geloof en liefde met ၂Ou! Anna'
‘L’ even
Langzaam leven,
zeker niet te snel.
Komt het niet vandaag,
dan morgen wel.
Langzaam leven,
zeker niet te vlug,
Nu is nu en nu
komt nooit meer terug.
Even dit en even dat,
even, echt niet langer.
Hier en daar altijd wat
vind je dat niet jammer?
Geen gehaast meer geen geren
Zet een ‘l’ voor ‘even’
Zet een ‘l’ voor ‘even’ en
ontdek het woordje LEVEN.
================================
De plek om te horen, ligt in de stilte
De plek van ontmoeting, ligt in de eenzaamheid
De plek van genade, ligt in de zwakte
====================================
=================================
Ik heb gehoord
dat velen van jullie
op een wonder
zitten te wachten.
Het wonder dat Ik, God,
de wereld zal redden.
Maar hoe zal Ik redden
zonder jullie handen?
Hoe zal Ik kunnen rechtspreken,
zonder jullie stem?
Hoe zal Ik liefhebben
zonder jullie hart?
Vanaf de zevende dag
heb Ik alles uit mijn handen gegeven,
heel mijn schepping
en heel mijn wondermacht.
Niet jullie,
maar Ik wacht nu op het wonder.
=====================================
Het komt goed
God heeft niet de hand in ons lijden,
maar Hij heeft er wel de handen omheen.
De ruimte waarin wij leven,
met goed en kwaad, geluk en ongeluk,
is omsloten door zijn handen.
Hij heeft ons in de hand.
En wij kunnen geen kant op
Er wordt onnoemelijk veel geleden.
Wie heeft daar woorden voor?
Niemand. Alleen God.
Hij heeft er een woord voor,
een woord tégen.
En dat woord is (tenslotte): Opstaan!
En dat betekent: als ik hier doorheen kom,
kom ik toch ergens uit.
Of, zoals iemand zei:
ook als het niet goed gaat, komt het goed.