Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Nieuwe Kerkmeester

Met grote vreugde delen wij u mee dat de heer Stijn Knoors uit Born zich bereid heeft verklaard om toe te treden tot het kerkbestuur van de Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid. Tijdens de bestuursvergadering op woensdag, 10 april in Obbicht werd de heer Knoors als bestuurslid plechtig geïnstalleerd. Na het voorlezen van de benoemingsbrief van het Bisdom Roermond legde de nieuwe kerkmeester de plechtige belofte af ten overstaan van de deken van Susteren, Geert Lauvenberg. 

De heer Knoors is 24 jaar en volgt een juridische opleiding op de Zuyd Hogeschool in Sittard. Hij is al vele jaren actief in onze parochie als akoliet. Nadat hij in 2023 had deelgenomen aan de Wereldjongerendagen in Lissabon, werd hij benaderd om deze functie van kerkmeester op zich te nemen. Tot onze grote vreugde was hij hiertoe bereid. 

De heer Knoors zal in onze parochie vooral actief worden op het pastorale vlak. Hier liggen voor hem vele uitdagingen. Mede door de Synodale weg zullen er op dit pastorale vlak naar nieuwe wegen gezocht moeten worden om het parochieleven te vitaliseren. Aangezien zijn jeugdige leeftijd zal de heer Knoors zeker voor positieve impulsen zorgen en hopelijk ook andere jongeren hiertoe motiveren. We zijn de heer Knoors heel dankbaar voor zijn bereidheid om tot het Kerkbestuur toe te treden en wensen hem voor deze mooie taak veel succes en Gods zegen.

Plaats een reactie