Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Wij zijn samen onderweg als volk van God

Paus Franciscus heeft alle bisdommen gevraagd om in gesprek te gaan met gelovigen in voorbereiding op de synode, volgend jaar. We willen in kaart brengen of parochianen e.a. zich thuis voelen in hun parochie.
We kunnen het in de parochies wel hebben over de toekomst van de Kerk, maar als de parochianen zich daar niet thuis voelen, mis je de doelgroep. We moeten samen openstaan voor alle geluiden. Iedere gelovige is nodig om een liefdevolle Kerk op te bouwen.

De Bisschoppensynode in 2023 is een belangrijke samenkomst waarbij bisschoppen en andere afgevaardigden uit de hele wereld samenkomen om te praten en naar elkaar te luisteren. Er wordt nagedacht over hoe de Kerk bestuurd moet worden en welke richting de Kerk op moet in de samenleving.
De paus wil graag weten wat er speelt en wat de mensen, die samen de Kerk vormen, te vertellen hebben. We worden dus opgeroepen om naar elkaar te luisteren, zonder vooroordelen, om moedig en vrijmoedig te spreken.

De paus vraagt wat we van elkaars ervaringen kunnen leren en hoe we dat ‘handen en voeten’ kunnen geven.
Aan u allen de vraag om deze kans aan te nemen en samen (verder) op weg te gaan.
Op internet vindt u achtergrondinformatie. Zie ook https://synode.federatie.net/

Ook kunt u altijd iemand van het pastorale team aanspreken en informatie vragen.
Laten we samen dromen ontkiemen, hoop doen opbloeien, vertrouwen stimuleren, van elkaar leren, harten verwarmen en handen sterken.
Samen zijn we sterk!

In het bisdom Roermond zullen verder gesprekken regionaal door dekenaten en diocesaan door het bisdom gevoerd worden.

Concreet worden alle dekenaten en parochies/-federaties bij dezen uitgenodigd om in de eerste vier maanden van 2022 een of meer gesprekken te organiseren en uiterlijk eind april een kort verslag daarvan bij het bisdom in te leveren. De belangrijkste onderwerpen uit deze verslagen worden via de bisschoppenconferentie doorgeleid naar Rome, waar ze tijdens de Algemene Bisschoppensynode van oktober 2023 besproken zullen worden.

Werkmap
Het bisdom heeft een werkmap voor parochies en dekenaten samengesteld om hen te helpen bij het organiseren van dit synodale proces. In die map achtergrondinformatie over het thema synodaliteit te vinden. Ook worden suggesties gedaan met welke groepen of personen parochies/dekenaten het gesprek zouden kunnen aangaan.  

Download werkmap bisdom Roermond

Download Vademecum Vaticaan

Geen vergadering
Het is niet de bedoeling om van de gespreksbijeenkomsten een formele vergadering te maken. De wijze waarop de paus graag ziet dat we met elkaar in gesprek gaan, houdt veel meer het midden tussen een meditatieve viering en een open gesprek. Afhankelijk van de doelgroep waarmee gesproken wordt, is het wellicht denkbaar om met een gebed of een Bijbeltekst te beginnen of een lied te zingen en vervolgens over de aangereikte thema’s het gesprek aan te gaan. Zo’n gesprek kan in een kerk of een parochiezaal plaatsvinden, maar het mag ook in de plaatselijke bibliotheek zijn, in het gemeenschapshuis, in de openlucht, tijdens een wandeling of op school. Graag laten we dit aan uw eigen creativiteit en lokale mogelijkheden over.

Luisteren
Bij diverse gelegenheden heeft paus Franciscus aangegeven dat dit synodale proces niet bedoeld is om elkaar te overtuigen of aan het einde van de bijeenkomst tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Het synodale proces is vooral bedoeld om te luisteren naar wat er onder mensen leeft en hoe zij tegen Kerk en geloof aankijken en welke rol ze daar voor zichzelf in weggelegd zien. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we als Kerk uit alle verschillende geluiden weten te onderscheiden wat de Heilige Geest ons duidelijk wil maken.

De Sleutel
In het bisdomblad De Sleutel van december 2021 wordt in een achtergrondartikel uitgelegd wat de synode inhoudt en wat tijdens deze synode van parochies en andere kerkelijke instellingen wordt verwacht. In het verhaal legt hulpbisschop Everard de Jong – die het synodale proces in Limburg begeleid – uit wat hij ervan verwacht.

Download artikel Synode = samen op weg gaan 

Plaats een reactie