Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

De Caritas Instelling Born biedt steun

Naast de liturgie en de catechese is de diaconie (dienstverlening) een van de drie pijlers van het parochieleven. Om deze dienstverlening vorm te geven bestaat er in onze parochie sinds 1 januari
2023 de Caritas Instelling Born. Het woord ‘caritas’ betekent liefde, naastenliefde.
De Caritas Instelling probeert, naar het voorbeeld van Jezus, vorm te geven aan de christelijke zorg ten dienste van mensen in nood.
Hulp nodig
Met welke individuele hulpvragen kunt u bij de PCI Born terecht?
• U heeft het al langere tijd niet breed en staat voor onverwachte noodzakelijk uitgaven in het huishouden, bijv. voor voedsel of kleding.
• Het zit u financieel tegen na bijv. een ontslag of echtscheiding, nutsbedrijven willen niet langer wachten op betaling en dreigen met afsluiting.
• U kunt misschien wel terecht bij de sociale dienst of uitkeringsinstantie, maar moet te lang op een uitkering wachten.
• In uw gezin is veel tegenslag en verdriet, het zou de gezinssituatie ten goede komen als de kinderen er een weekje tussenuit kunnen.

Dit zijn slechts voorbeelden, “Nood” kan voor ieder een andere betekenis hebben. Hoe willen wij helpen?
PCI Born biedt geen professionele begeleiding. Hulp is gericht op het samen zoeken naar passende oplossingen of verwijzing naar de juiste hulpverlener. De hulp is in principe aanvullend.
Er wordt altijd gekeken of er (nog) andere regelingen of voorzieningen zijn waarop aanspraak gemaakt kan worden. De financiële hulp is eenmalig, kan zowel een gift of een lening zijn, of hulp in natura.
Ons motto is, met name bij acute noodvragen: “eerst helpen, dan kijken hoe het verder moet of kan”.
Hoe kunt u ons bereiken?
• via de pastoor of het secretariaat van de parochie
• via een mail aan caritas@parochieborn.nl

Plaats een reactie