Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid

Palmpaaskruisen maken

Hallo jongens en meisjes van alle groepen van het basisonderwijs, (groot)ouders en verzorgers. Willen jullie dit jaar ook een palmpaaskruis komen maken op woensdag 20 … Lees meer

Samen door de Bijbel
13 maart

De Alpha-bijeenkomsten worden ook in 2024 weer gehouden op de 1e woensdag van de maand in het parochiekantoor in Buchten van 12:30 – 15:00 uur. … Lees meer

Limburg helpt Oekraïne

Onder het motto ‘Limburg helpt Oekraïne’ is afgelopen dagen een nieuw initiatief ontstaan om goederen en geld in te zamelen voor mensen die in Oekraïne … Lees meer

Gebed voor de Wereldvrede

God van liefde en trouw, Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de … Lees meer

Beleidsplan parochiefederatie Born

De ontwikkelingen in kerk en maatschappij stoppen niet bij de parochiegrenzen. Onze parochies ontkomen niet aan de krimp en vergrijzing. De ontkerkelijking leidt ontegenzeggelijk tot … Lees meer

Vrijwilligers gezocht

Het is vaak heel vanzelfsprekend. Even het parochiekantoor bellen om een Heilige Mis te bestellen. De klokken moeten geluid worden want er is iemand overleden. … Lees meer